การเรียกเก็บเงินซ้ำ ๆ จากบัตรเครดิตใบเดิม ตามช่วงเวลาที่ร้านค้าได้กำหนดไว้ล่วงหน้า
หรือการรับชำระค่าสมาชิกระยะยาว ที่มีการกำหนดรอบจ่ายไว้ล่วงหน้า

ทำไมคุณควรใช้ระบบตัดเงินอัตโนมัติ

eGHL นำเสนอทางเลือกในการรับชำระเงินให้กับธุรกิจที่มีระบบการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าประจำ โดยทางเลือกนี้จะช่วยให้ร้านค้าลดอัตราการเกิดปัญหาลูกค้าปฏิเสธการจ่าย อีกทั้งยังเพิ่มอัตราการขายได้มากยิ่งขึ้น
ทางเลือกนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ร้านของคุณเรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้อย่างแม่นยำ และทำให้ลูกค้าของคุณใช้สินค้าหรือบริการของคุณได้ยาวนานมากยิ่งขึ้น

ระบบทำงานอย่างไร ?

เมื่อลูกค้ายินยอมให้ร้านค้าเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตในทุกๆ เดือนจนกว่าการสมัครสมาชิกจะสิ้นสุดลง
การชำระเงิน จะดำเนินการผ่าน Payment Gateway ของ eGHL
โดยทาง eGHL จะจำ Token จากการชำระครั้งแรก แล้วเปลี่ยนเป็นรหัสส่งกลับไปทางร้านค้า
ในเดือนถัดไป เมื่อร้านค้าต้องการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิต ร้านค้าจะอัปโหลดบนเซิร์ฟเวอร์ SFTP
จากนั้น eGHL จะรับข้อมูล ประมวลผลการทำธุรกรรม และส่งรายงานผลกลับไป

การชำระเงินออนไลน์อัตโนมัติ

หากธุรกิจของคุณนำเสนอบริการที่มีการเรียกเก็บค่าสมาชิก และผู้ใช้บริการหรือลูกค้ามีความจำเป็นต้องชำระเงินอย่างต่อเนื่อง ตามระยะเวลาที่กำหนด ระบบการตัดเงินอัตโนมัติ อาจเป็นคำตอบสำหรับธุรกิจของคุณ
แทนที่ร้านค้าจะต้องส่งการแจ้งเตือนไปยังลุกค้าทุกครั้ง หรือการขอส่งเช็คเพื่อรับชำระเงิน
คุณสามารถเก็บเงิน จากบัตรเครดิตของลูกค้าได้ทันทีเมื่อครบรอบชำระ