การเรียกเก็บเงินซ้ำจากบัตรเครดิตใบเดิม ตามระยะเวลาที่ร้านค้าได้กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือการรับชำระค่าสมาชิกระยะยาวที่มีกำหนดรอบจ่ายไว้ล่วงหน้า

ทำไมคุณควรใช้ระบบตัดเงินอัตโนมัติ

eGHL นำเสนอทางเลือกในการรับชำระเงินให้กับธุรกิจที่มีระบบการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าประจำ โดยทางเลือกนี้ช่วยให้ร้านค้าลดอัตราการเกิดปัญหาลูกค้าปฏิเสธการจ่าย อีกทั้งยังเพิ่มยอดขายได้มากยิ่งขึ้น

ทางเลือกนี้ยังช่วยให้ร้านค้าเรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้อย่างแม่นยำ และทำให้ลูกค้าใช้สินค้าหรือบริการได้ยาวนานมากยิ่งขึ้น

ระบบทำงานอย่างไร ?

ลูกค้าตกลงยินยอมให้ร้านค้าเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตในทุกๆ เดือนจนกว่าสถานะสมาชิกจะสิ้นสุดลง
การชำระเงิน จะดำเนินการผ่าน Payment Gateway ของ eGHL
โดยทาง eGHL จะจดจำข้อมูลบัตรจากการชำระครั้งแรก แล้วเปลี่ยนเป็นรหัสการชำระเงินส่งกลับไปให้ร้านค้าในเดือนถัดไป

เมื่อร้านค้าต้องการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิต ร้านค้าจะอัปโหลดบนเซิร์ฟเวอร์ SFTP
จากนั้น eGHL จะรับข้อมูล ประมวลผลการทำธุรกรรม และส่งรายงานผลกลับไป

การชำระเงินออนไลน์ระบบตัดเงินอัตโนมัติ

หากธุรกิจของคุณให้บริการที่มีการเรียกเก็บค่าสมาชิก หรือลูกค้ามีความจำเป็นต้องชำระเงินอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาที่กำหนด

ระบบการตัดเงินอัตโนมัติอาจเป็นคำตอบสำหรับธุรกิจของคุณ โดยแทนที่ร้านค้าจะต้องส่งการแจ้งเตือนการชำระเงินไปยังลุกค้าทุกครั้ง หรือแจ้งให้ลูกค้าส่งเช็คเพื่อชำระเงิน ร้านค้าสามารถเรียกเก็บเงินโดยการตัดชำระผ่านบัตรเครดิตของลูกค้าอัตโนมัติได้ทันที เมื่อครบกำหนดรอบชำระเงิน